Anasayfa / Genel / 13 Temmuz TMGD( ADR) Sınav kayıtları başlamıştır.

 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması )
 
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Çerçevesinde;
Ulaştırma Bakanlığınca Yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar İçin 
 
 
                                                                
 
 
     Bu sınavların; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.       
TMGD olabilmek için;
 
a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
(Fizik , Kimya , Biyoloji , İstatistik , Matematik, Mühendislik ve 2(iki) yıllık TMGD bölüm Mezunları)
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,
c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.”
 
Eğitim saatleri ;
ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
 Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.”
 
Sınav sistemi ;
 
Sınav 100 Puan Üzerinden Değerlendirmeye Tabi Tutulur. Sınav Sonunda Başarılı Olabilmek İçin En Az 70 Puan Almak Gereklidir. (40 Soru/28 Doğru)
 
Eğitimi Aldıktan Sonra İlk Sınav Dönemini Takiben 2 yıl içerisinde 4 Sınava Girebilirsiniz.   
 
Sınav ücreti, 80 TL sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk bankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek  TMGD Sertifika için 725 TL.(2019 yılı için) ücreti de Halk bankasına yatıracaklardır.
 
Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye başvurur;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,
c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,
ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
d) TMGD sertifika ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu.
 
TMGD Eğitimlerine Kayıt İçin Gerekli Belgeler
  • Başvuru Formu (Ekte sunulmuştur )
  • Eğitim Sözleşmesi (Ekte sunulmuştur )
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • En Az Lisans Mezunu Olunduğuna Dair Diploma ( Noter veya Mezun olunan Üniversite tarafından Aslı Gibidir onaylı)
  • Adli Sicil Kaydı ( E-Devlet Şifresiyle www.turkiye.gov.tr Adresinden Çıktı Olarak Alınabilir)
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • İkametgah Belgesi ( E-Devlet Şifresiyle www.turkiye.gov.tr Adresinden Çıktı Olarak Alınabilir

Ön kayıt olabilmek için;

http://irisakademi.com.tr/kayit/

 

Share This