Anasayfa / Genel / 3 Ekim TMGD Sınavı İtirazların Değerlendirilmesi

 

3 Ekim TMGD sınavı itirazların değerlendirilmesine ilişkin bakanlığın açıklamasıdır.

Bilindiği üzere, 03 Ekim 2015 tarihinde yapılan TMGD Sınavı sonuçları 09.10.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ gereğince, sınava yapılan itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;
1. İtiraz dilekçelerinde belirtilen A kitapçığındaki 2 nci sorunun (B kitapçığında ise A kitapçığındaki soruya karşılık gelen 4 üncü soru) hatalı olduğu tespit edilmiştir. Hatalı olduğu tespit edilen soru iptal edilmiş(bu soruya doğru cevap verenlerin bu sorudan aldığı puan da silinmiştir.) ve sınava katılanların bu soruyu doğru cevaplandırdığı kabul edilerek, tüm katılımcıların sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıtılmıştır.


2. Diğer taraftan, cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenlerin cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.


3- Kitapçık türünü işaretlemeyi unutanların cevap kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi talepleri ise, gerek sınav giriş belgesinde gerekse soru kitapçığında “kitapçık türünün işaretlenmesi konusunda gerekli uyarıların yapılması ve kitapçık türünü işaretlemeyenlerin sınavlarının geçersiz sayılacağı” hususu açıkça belirtildiğinden uygun bulunmamıştır.


4. Yukarıdaki durum çerçevesinde tekrar düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.

Duyurulur.
http://www.tmkt.gov.tr/

 

Share This