Anasayfa / Aile Danışmanlığı

 

Aile Danışmanlığı Eğitiminin Amacı

Ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntem geliştiren,bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan,aile,birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan AİLE DANIŞMANI meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir.

Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi

Aile danışmanlığı eğitimi yaklaşık 5 (beş) ay sürecek 300 saat teorik 132 saat uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitimdir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları

 1. Aile Hukuku
 2. Çocuk Hukuku
 3. Aile Sağlığına Giriş
 4. Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet
 5. Psikolojik Danışmaya Giriş
 6. Aile Danışmanlığına Giriş ve Sistematik Yaklaşımlar
 7. Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
 8. Anlaşmazlık ve Çözüm Sürecinde Arabuluculuk
 9. Yetişkin-Çocuk Psikopatolojisi
 10. İletişim
 11. Bağımlılık
 12. Cinsellik ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 13. Aile Danışmanlığı Kuramları
 14. Aile Danışmanlığı Etik Değerler
 15. Aile Danışmanlığı Teknikleri
 16. Evlilik Öyküsünün Oluşturulması
 17. Boşanma Müdahalesi
 18. Uygulama
 19. Süpervizyon

Aile Danışmanlığı Eğitimi Katılım Koşulları

Eğitime 04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine göre aşağıda mesleği belirtilen bölümlerden mezun olanlar katılabilecektir.
 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Psikoloji ve PDR mezunları
 • Sosyologlar
 • Hemşireler

Aile Danışmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekenler

1. Mezuniyet belgesi (Aşağıda belirtilen bölümlerden 4(Dört) yıllık lisans diploması)
 • psikoloji
 • sosyoloji
 • psikolojik danışmanlık ve rehberlik
 • sosyal hizmet uzmanlığı
 • tıp
 • hemşirelik
 • çocuk gelişimi alanlarından
Kayıt evrakları satın alma işlemi tamamlandıktan sonra en kısa süre içerisinde gönderilmelidir. Eğitime kayıt olmak için mezuniyet şartını taşımayanlar eğitimi alabilirler ancak sertifika sınavına giremezler.
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 2 (İki) adet fotoğraf

Aile Danışmanlığı Eğitimi Mevzuatı

Aile danışmanlığı sertifika programı resmi gazetede 04.09.2012 tarihinde yayınlanan 28401 sayılı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine uygun olarak M.E.B hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü Öğretmenlik Ve Öğretim Aile Danışmanı Modüler Programı (yeterliğe dayalı) uygulanarak gerçekleştirilecektir.

Aile Danışmanlığı Eğitiminin Yapısı

Aile danışmanlığı sertifika programında 300 saatlik eğitimi evinizden,işyerinizden yada dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız. 132 saatlik uygulama ve 32 saatlik süpervizyon eğitimini ise ilinizde veya ilinizde yeterli katılımcı olmaması durumunda en yakın merkezde örgün ve uygulama eğitimi olarak alacaksınız. Katılımcılar başvurdukları ilde 40 kişilik grup oluşması halinde kendi illerinde anlaşmalı kurumlarımızda süpervizyon eğitimi imkanına kavuşabileceklerdir. Süpervizyon eğitimine katılmayanlar veya katılsalar dahi başarısız olanlar sertifika sınavına giremezler. Süpervizyon eğitimi öncesinde danışman adayı bir danışan ile 5 danışma görüşmesi yapacak ve bu görüşmeleri video olarak kaydedecektir. Ve de teorik eğitimlerde öğretildiği biçimde bu görüşmelerin deşifrelerini yapacaktır. Süpervizyon eğitiminde süpervizör eşliğinde bu videoların ve deşifrelerin analizi yapılacaktır.

Aile Danışmanlığı Eğitiminin İşleyişi

Uzaktan Eğitim Bölümü:

 • Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mailine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
 • Modüllerin canlı dersleri aldıktan sonra o modülün sınavında başarılı olmalıdır.
 • Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir.
 • Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda iletilecektir.
 • Öğrenci ders takip durumunu , kendi internet sayfasından takip edebilecektir.
 • Öğrenci derslere en az % 80 oranında devam sağlamak zorundadır.
 • Canlı olarak alınan dersler aynı zamanda sonradan pekiştirme maksadı ile video ders olarak da sınırsız sayıda izlenebilecektir.

Uygulama Eğitimi Bölümü

Öğrenci 132 saatlik örgün uygulama eğitiminde, eğitmen tarafından kendisine verilecek danışma çözümlemeleri,kitap,sunular ve örnek vakalar üzerinde çalışacak ve bunların değerlendirme ve analizleri canlı ders sırasında yapılacaktır.

Supervizyon

 • 32 saatlik süpervizyon kısmında ise aileler üzerinde vak’a çalışması yapılacaktır.
 • Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirilecektir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikasyon ve M.E.B Sınavı

Programı başarı ile tamamlayanlar M.E.B sınavına gireceklerdir.
Katılımcılar başvurdukları ilde 40 kişilik grup oluşması halinde kendi illerinde anlaşmalı kurumlarımızda sınav imkanına kavuşabileceklerdir.
Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.

 

onkayit.fw

 

Share This