Anasayfa / İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

 
İşyeri Hemşiresi (Diğer sağlık personeli) eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

İşyeri Hemşiresi

İşyeri Hemşiresi programlarına katılmak İsteyen adaylar; İşyeri Hemşireliği yetki belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;
  • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri Hemşireliği eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı.
  • Adayın diğer sağlık personeli mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.
  • İşyeri Hemşiresi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.

Eğitim ve Sınavlar

Bakanlığın İşyeri hemşireliği ile ilgili sınavı bulunamamaktadır. Eğitim sonunda İris Akademi İşyeri hemşireliği yeterliliği bulunmaktadır ve eğitim programını başarı ile tamamlamıştır şeklinde raporu bakanlığa sunması yeterlidir.

<
/p>
onkayit.fw

 

Share This