Anasayfa / Sık Sorulan Sorular

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD) Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde gündeme gelmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin ADR Konvansiyonunu imzalayarak yürürlüğe koymasının ardından 2014 yılından itibaren yerel mevzuat olan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Böylece Haziran 2015’ten itibaren yıllık 50 ton ve üzeri miktarlarda tehlikeli maddeleri dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, taşımacı vs… faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişilerin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında ADR mevzuatında yer alan uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetilmesini kolaylaştırmaktır.

 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin;
 • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin;
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların;
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının;

TMGD istihdam etme zorunluluğu Haziran 2018’e kadar aranmaz.


Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilmek İçin;

 • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı / bölümü ön lisans mezunu olmak ,
 • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,(Yangın söndürme eğitimi İris Akademi tarafından sağlanmaktadır.)
 • TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak ve Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

TMGD Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzmanlaşmak isteyen yöneticiler
 • Tehlikeli maddeler konusunda hızlı bir kariyer hedefleyenler
 • Akademisyenler
 • Firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler

TMGD Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Adli Sicil Belgesi(e-Devlet)
 • Uygulamalı Yangın Eğitim Katılım Belgesi (İris Akademi aracılığı ile temin edebilirsiniz.)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitiminin İçeriği Nedir?

 • Eğitim 64 ders saati olarak uygulanır.
 • RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.
 • Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır.
 • Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Sınavları Ne Zaman Yapılmaktadır?

 • Sınavlar Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde (en az 60 gün önce ilan edilir), yılda en az iki kez Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılır. Bakanlık 2015 yılı itibariyle sınav programını yayınlamıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız
 • Sınav yazılı olarak yapılır ve test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için 70 puan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Sınavına Girebilmek için İstenen Belgeler Nelerdir?

 • C vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin(diploma) noter onaylı sureti,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesi,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti(İris Akademi aracılığıyla edinebilirisiniz.)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Sertifikaların Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

 • Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifika sahibi sertifikanın geçerlilik süresi bitmeden son yılda sınava girip sınavı geçmesi halinde sertifikasının süresini 5(beş) yıl uzatabilir.
 • TMGD’ler, yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) Kaç Firmaya Danışmanlık Hizmeti Verebilir?

 • Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir. 
 

Share This