Anasayfa / Yüksek Lisans Eğitimi

 

Programın Amacı

Birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı bir kariyere hazırlamaktır. Ayrıca, küreselleşme ile birlikte rekabetin sınırlar ötesine taşındığı ve geleneksel yönetim anlayışının terk edildiği günümüzde; kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek, iş hayatına kazandırma amacı da taşımaktadır.

Ön Kabul Koşulları

Herhangi bir lisans programından mezun olan üyelerimiz yararlanabilecektir.

Programdan Mezun Olabilmek için Aranan Şartlar

Programdan mezun olabilmek için toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar “ Yüksek Lisans’ derecesine sahip olacaklardır.

Yüksek Lisans Eğitimi Nerede ve Nasıl Olacak

Yüksek Lisans Programları online olarak uzaktan eğitim şekilin de olacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programları için program süresi 1 yıldır.

Programa Ön Kayıt Şartları ve Gerekli Evrak Listesi

  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
  • Not döküm belgesi aslı
  • ALES belgesi
  • 4 adet fotoğraf
  • İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgâh belgesi

Kayıt İçin İrtibat

Hazırladığınız kesin kayıt için gerekli evrakları eksiksiz olarak“ G.M.K. Bulvarı no:100 Maltepe/Ankara ” adresine kargo veya posta ile gönderiniz.Eğitim danışmanın AHMET ÖZDEMİR iletişim: 0(549) 609 76 22

onkayit.fw

 

Share This